دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه Emerald تمدید شد

قابل توجه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران محترم دانشگاه تهران

به اطلاع می‌رساند دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی Emerald تمدید شده است. 

علاقمندان می‌توانند از آدرس http://www.emeraldinsight.com به این پایگاه دسترسی داشته باشند.

یا به وب سایت کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند: http://library.ut.ac.ir/scientific-databases-e-journals