دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه OnePetro برقرار شد

قابل توجه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران محترم دانشگاه تهران

به اطلاع می‌رساند دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی OnePetro برقرار شده است و علاقمندان می‌توانند از آدرس https://www.onepetro.org به این پایگاه دسترسی داشته باشند.

یا به وب سایت کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند:          http://library.ut.ac.ir/scientific-databases-e-journals

 

OnePetro is an online library of technical literature for the oil and gas exploration and production (E&P) industry. With contributions from 20 publishing partners and providing access to over 180,000 items, OnePetro.org is the definitive resource on upstream oil and ga s.

 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران