دسترسی دانشگاه تهران به کتابخانه دیجیتال نور برقرار شد

دسترسی دانشگاه تهران به کتابخانه دیجیتال نور (نورلایب) برقرارشده است. علاقمندان می‌توانند از آدرس http://www.noorlib.ir به این پایگاه دسترسی داشته باشند.

یا به وب سایت کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند: http://library.ut.ac.ir/scientific-e-books

این کتابخانه شامل ۱۰۱۹۲ عنوان کتاب به زبانهای فارسی و عربی می باشد.

 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران