دکتر رسول جعفریان به ریاست کتابخانه مرکزی منصوب شدند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رسول جعفریان، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران، طی حکمی از سوی دکتر محمود نیلی احمدآبادی (ریاست محترم دانشگاه تهران) به ریاست کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران، منصوب شدند.
از دیگر سِمت های ایشان می توان به ریاست  پیشین کتابخانه ی مجلس شورای اسلامی و ریاست کتابخانه ی تخصصی تاریخ اسلام و ایران، اشاره کرد.