دیدار اساتید نامدار آقایان جواد صفی نژاد، اسماعیل دمیرچی و غلامرضا سحاب با دکتر رسول جعفریان

اساتید نامدار آقایان "استاد جواد صفی نژاد"، "استاد اسماعیل دمیرچی" و "استاد غلامرضا سحاب" در تاریخ 14 آذر ماه 96 با "دکتر رسول جعفریان" ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، دیدار نموده و از کتابخانه مرکزی بازدید کردند.

قابل ذکر است در این دیدار "استاد جواد صفی نژاد" کتاب "کاریز در ایران و شیوه های سنتی بهره گیری از آن" را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا نمودند.