دیدار دکتر رسول جعفریان با آقای محمدرضا اسدزاده

آقای محمد رضا اسد زاده پژوهشگر و نویسنده کتاب "رنج و رنگ" که سال پیش در ایران و پاریس رونمایی شد، در تاریخ هفتم آذرماه 1396 با دکتر جعفریان دیدار نمودند.

در این دیدار ایشان یک نسخه از این کتاب را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهداء نمودند.