رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر برتر علوم انسانی کشور معرفی شد

 

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر برتر علوم انسانی کشور معرفی شد.

 دکتر علی اصغر پورعزت«رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و تامین منابع علمی» در هفتصد و بیست و سومین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران که در تاریخ 95/10/25در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید، به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه علوم انسانی کشور معرفی شد و به پاس خدمات علمی و تلاش های ارزنده ایشان از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه تهران مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

برای دیدن عکسهای مراسم اینجا کلیک نمایید.

                                                                        روابط عمومی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد