راهنمای نودانشجویان

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به نودانشجویان دانشگاه تهران، برای آشنایی با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و همچنین راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه مرکزی به لینکهای زیر مراجعه نمایید

 

  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در یک نگاه

 راهنمای استفاده از کتابخانه مرکزی (و کتابخانه های) دانشگاه تهران