نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساعات کاری بخشهای کتابخانه در ایام تابستان94

ساعات کاری بخشهای کتابخانه در ایام تابستان94


ساعات کاری بخشهای کتابخانه در ایام تابستان

1394/04/07

 

ساعات کاری بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در ایام تابستان 1394 جهت استفاده مراجعه کنندگان محترم به شرح جدول ذیل اعلام می گردد:

 

 

روابط عمومی کتابخانه مرکزی