ساعت سرویس دهی پایان نامه ها

 

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعین محترم می رساند بعلت پاره ای تعمیرات؛ ساعت سرویس دهی بخش پایان نامه های دیجیتال کتابخانه مرکزی در روز سه شنبه 95/9/9 از ساعت 13 الی 17 می باشد.