سامانه جستجوی یکپارچه منابع دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی شد

سامانه جستجوی مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با نام باغ دانش، شبکه ای جامع از رکوردهای منابع مختلف موجود در کتابخانه های این دو دانشگاه است.
در این سامانه، با استفاده از امکان جستجوی ساده و پیشرفته، منابع کتابخانه های دو دانشگاه به طور همزمان مورد جستجو قرار می گیرد. پس از ارائه نتایج جستجو، کاربر امکان فیلتر نتایج بر اساس نوع ماده و نیز مرکز مورد نظر خود را داراست.
نام دانشگاه مالک منبع، در نتایج بازیابی مشخص است. کاربران، پس از انتخاب و کلیک بر روی عنوان منبع موردنظر خود، به سامانه کتابخانه مالک منبع هدایت شده و به اطلاعات کامل رکورد موردنظر در سامانه آن کتابخانه دسترسی پیدا می کنند.