نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صفحه منابع علمی جدید

صفحه منابع علمی جدید


جهت دسترسی به پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی، می توانید از لینک های ذیل استفاده نمایید:

                                 **جستجوی یکپارچه در پایگاه های اطلاعاتی **

پایگاه های لاتین:

ردیف

نماد

نام پایگاه

پوشش موضوعی

لیست نشریات در دسترس - راهنما

وضعیت

1

Sciencedirect

همه موضوعات

       

اشتراک

2

EBSCOhost

همه موضوعات

         

اشتراک

3

scopus

همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی)

         

اشتراک

4

Clarivate Analytics - Web of Science

همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی)

        

عدم دسترسی  

5

Proquest Ebooks

 ProQuest Central

ProQuest Dissertations & Theses Global

 

--- همه موضوعات

--- همه موضوعات

--- همه موضوعات

 

                   

اشتراک

6

sage

همه موضوعات

اشتراک

7

wiley

همه موضوعات

        

 دسترسی تا 2017

8

heinOnline

حقوق

 

عدم دسترسی

9

nature

علوم پایه

 

اشتراک

10

Taylor&Francis

علوم انسانی و اجتماعی

 

اشتراک

11

Springer

همه موضوعات

        

اشتراک

12

OnePetro

نفت، گاز، پتروشیمی

             

اشتراک

13

Jstore

علوم انسانی، اجتماعی و هنر

            

عدم اشتراک

14

OECD

علوم اقتصادی و اجتماعی

 

عدم اشتراک

15

Emerald

مدیریت، اقتصاد و علم اطلاعات

        

دسترسی تا 2018

16

َAmerican Mathematical Society  

 

اشتراک

17

De gruyter

همه موضوعات

             

عدم دسترسی 

18

REAXYS

شیمی

           

اتمام دسترسی آزمایشی

19

IEEE فنی مهندسی

 

 عدم دسترسی

20

TTP TRANS TECH PUBLICATIONS

فنی مهندسی

 

اتمام دسترسی آزمایشی

21

SciVal

 

 

 عدم دسترسی

22

Cambridge Journals - Back File 

علوم انسانی و اجتماعی

 

دسترسی آزمایشی

23

Cambridge Journals

علوم انسانی و اجتماعی

 

دسترسی آزمایشی

24

OXFORD Journals

علوم انسانی و اجتماعی

 

عدم دسترسی

25

Bio One

زیست شناسی و بیولوژی

 

فقط چکیده

26

IOS Press

همه موضوعات

 

فقط چکیده

27

IOP Science

فیزیک و علوم پایه

 

دسترسی آزمایشی

28

American Society of Mechanical Engineers

مکانیک و فنی مهندسی

 

دسترسی آزمایشی تا پایان 2017

29

Veterinary Medical Education

دامپزشکی

 

فقط چکیده

30

American Veterinary Medical Association

دامپزشکی

 

فقط چکیده

31

Thieme

دامپزشکی و زیست شناسی

 

فقط چکیده

32

CAB International

کشاورزی

 

عدم دسترسی 

33

Royal Society of the Chemistry

شیمی

 

فقط چکیده

34

The American Physical Society

فیزیک

 

فقط چکیده

35

British Veterinary Association

دامپزشکی

 

فقط چکیده

36

American Animal Hospital Association

دامپزشکی

 

فقط چکیده

37

IMF E-Library

صندوق بین المللی پول

 

فقط چکیده

38

Directory of Open Access Journals

 

 

دسترسی آزاد

39

PubMed

 

 

دسترسی آزاد

40

IJRCM

 

 

دسترسی آزاد

41

Journal of Bioanalysis & Biomedicine

 

 

دسترسی آزاد

42

ERIC

 

 

دسترسی آزاد

43

Zednee

 

 

دسترسی آزاد