صندلی های تالار ابوریحان کتابخانه مرکزی تعویض شد

جهت رفاه حال دانشجویان عزیز، تمامی صندلی های تالار ابوریحان بیرونی کتابخانه مرکزی تعویض شد. 
در این اقدام که با همت بنیاد نیکوکاری جمیلی انجام گرفت، تمامی 186 صندلی موجود در تالار ابوریحان با بهترین نوع صندلی موجود در بازار جایگزین شدند.