فرایند تسویه حساب دانشجویان

 

فرایند تسویه حساب دانشجویان با کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

 

 

 

 

   

در صورت لزوم می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

تحویل پایان نامه ارشد و دکترا : 61112803

تسویه حساب کتابخانه:  61112362 ، 6112843

تمدید امانت کتاب: 61112908