قابل توجه کلیه عزیزانی که از کتابخانه مرکزی و دانشکده های دانشگاه تهران کتاب به امانت گرفته اند

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا....
خداوند به شما تکلیف می کند، امانات را به اهلش باز گردانید....
 
بدین وسیله به اطلاع کلیه عزیزانی که از کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده های دانشگاه تهران، کتاب به امانت گرفته و در بازگرداندن آن تأخیر کرده اند، می رساند، با توجه به تغییر نرم افزار، از اوراکل به پارس آذرخش، لازم است هرچه سریعتر کتابهای امانتی خویش را به کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ها عودت دهند. بدیهی است در صورت تخلف، نامشان مسدود شده و امکان گرفتن امانت را به هیچ وجه نخواهند داشت. 
برای تأکید عرض می کنیم تعداد قابل توجهی از این اشخاص، کتابهای امانتی را پیش از سال 97 گرفته و تاکنون باز نگردانده اند. عدد این افراد که بیش از 1400 نفر و مربوط به پیش از سال 97 هستند، نشان می دهد که تا چه اندازه مشکل در پایبندی به اخلاق در مراکز دانشگاهی داریم. 
به هر روی، بار دیگر تأکید می کنیم، در صورت عدم بازگرداندن کتابها، نامشان در نرم افزار جدید از عضویت کتابخانه حذف شده و به هیچ روی امکان سرویس دهی به آنان را نخواهیم داشت.
 
 بخش مراجعات کتابخانه مرکزی