مراسم اعطاء لوح تقدیر دانشگاه تهران به دکتر مکدونالد به دلیل اهداء مجموعه آثار نفیس مرتبط به خیام به دانشگاه تهران

این تقدیر نامه در مرکز مطالعات اسلام و خاورمیانه در شهر کیترزبرگ در حومه واشنگتن توسط آقای دکتر سید حسین نصر و جناب دکتر ایروانی به ایشان تقدیم شد. 
 
مراسمی از سوی مرکز مطالعات اسلام و خاورمیانه در شهر گیترزبرگ (حومه واشنگتن دی سی) در تاریخ هشتم دی ماه 1398 جهت تقدیر از اقای دکتر مکدونالد برگزار شد. 
در ابتدا آقای دکتر ایروانی مدیر مرکز ضمن معرفی آقای مکدونالد در این جمع که با حضور جمعی از شخصیتهای علمی إیرانی و آمریکایی برگزار شد، از ایشان به خاطر اهداء این مجموعه نفیس به کتابخانه دانشگاه تهران تشکر کردند. و اظهار امیدواری کردند که این گونه همکاریها بیش از گذشته ادامه پیدا کرده و قدمی کوچک در راستای گسترش صلح و دوستی میان ملتها باشد. 
 
انگاه آقای مکدونالد ضمن تشکر از مرکز و دانشگاه تهران  به ذکر خاطراتی از أقامت خود در تبریز (١٩٥٦-١٩٥٤) و تدریس ادبیات انگلیسی در دانشگاه تبریز و اشنایی با خیام سخن گفتند. 
سپس دکتر سید حسین نصر اندیشمند ایرانی به اهمیت ترجمه أشعار خیام توسط فیتزجرالد به انگلیسی و گسترش ان در سرتاسر کشورهای انگلیس زبان و سپس ترجمه به دیگر زبانها پرداختند. 
ایشان گفتند که شخصیت اصلی خیام به عنوان فیلسوف بزرگ مشائی و همچنین ریاضیدان مورد نظر محققین و اندیشمندان بوده است. 
آقای نصر در انتها با ذکر این نکته که در ان سالها رئیس دانشگده ادبیات و همچنین در تاسیس کتابخانه مرکزی نقش داشته اند، از اینکه این مجموعه نفیس به این کتابخانه اهداء شده بسیار خوشحال و علی رغم سالها دوری هنوز خود را عضوی از خانواده بزرگ علمی دانشگاه تهران دانسته و به ان افتخار می کنند. 
 
لازم به ذکر است که این مجموعه نفیس با بیش از 190 عنوان از ویراست های رباعیات خیام، مطالعات، نگارگری ها ، زندگی نامه ها و آثار مکتوب دیگری که بر اساس "نسخه چاپی ادوارد فیتزجرالد" از "رباعیات خیام" بوده است، توسط  دکتر «جولین اف.(پت) مک دونالد» و با مساعدت « مرکز مطالعات اسلام و خاور میانه واشنگتن دی سی» در مهر ماه سال جاری به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شده است.