مراسم تودیع و معارفه معاون فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 

مراسم تودیع و معارفه معاون فنی کتابخانه مرکزی ،مرکز اسناد و تامین منابع علمی در تاریخ 96/02/04 در محل سالن شورای کتابخانه مرکزی برگزار شد.در این مراسم دکتر علی اصغر پور عزت«رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد» ضمن تشکر از زحمات سرکار خانم دکتر اصیلی، آقای محمد دهدشتی را بعنوان معاون فنی جدید کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد معرفی نمودند.

 

 

روابط عمومی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد