معرفی مجموعه نسخ خطی کتابخانه مرکزی در سمینار بین المللی مرکز پژوهشهای علمی فرانسه

سمینار بین المللی نسخه های خطی فلسفه اسلامی در روزهای 13 تا 16 آذر ماه 1397 در مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه cnrs (مهمترین مرکز پژوهشی فرانسه) در پاریس برگزار شد.

در این سمینار پژوهشگرانی از کشورهای فرانسه، ایران، ترکیه و لبنان در خصوص نسخه های خطی فلسفه در کتابخانه های مختلف به ایراد سخنرانی پرداختند. دکتر سوسن اصیلی از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به معرفی مجموعه نسخ خطی این کتابخانه با تکیه بر نسخ خطی فلسفی پرداخت. 

در کتابخانه مرکزی نسخه های ارزشمندی از دانشمندانی چون ابن سینا، فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و ملاصدرا وجود دارد که طی این سخنرانی ویژگیها و امتیازات این آثار برای شرکت کنندگان تبیین شد. همچنین در کارگاه آموزشی که در روز چهارشنبه 21 آذر ماه در دانشگاه لیدن هلند ترتیب داده شده بود ایشان برای دانشجویان و استادان هلندی به طرح این موضوع پرداختند.