مقدمه ی دکتر رسول جعفریان بر کتاب تازه انتشار یافته "فهرست اسناد تاریخی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد"

" کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، بزرگترین کتابخانه دانشگاهی کشور است، و این بزرگی، نه فقط در کمیت، بلکه در کیفیت و محتوای آثار موجود در این کتابخانه نیز هست. حجم وسیعی کتاب خطی، شمار فراوانی عکس، در کنار صدها هزار جلد کتاب لاتین، عربی و فارسی، شاهدی بر اعتبار و ارزش این مجموعه عظیم است، مجموعه‌ای که یادگار تلاش مردان بزرگی است که طی چندین دهه این آثار را گرد آورده‌اند. 
 
در کنار میراث یاد شده، اوراق زیادی به عنوان اسناد در کتابخانه مرکزی نگهداری می‌شود، اسنادی که غالباً توسط شماری از شخصیت‌های سیاسی و چهره‌هایی از خانواده‌های دراز دامن و پرنفوذ ادوار اخیر تاریخ ایران به کتابخانه اهدا شده است. این اسناد منحصر به فرد، برگ‌هایی از تاریخ ایران عزیز ما و گوهری شب‌چراغ برای شناسایی رویدادهایی است که در حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ بر مردم ما رفته است. 
 
مع‌الاسف به‌رغم تلاشی که توسط مردانی مانند دانش‌پژوه و افشار و دیگران برای شناسایی میراث خطی موجود در کتابخانه مرکزی انجام گرفته و فهارس نسخ خطی منتشر شده، در زمینه اسناد، کار کمتری صورت گرفته و هنوز حجم عظیمی از اسناد در این کتابخانه وجود دارد که می‌بایست فهرست شود. 
 
پیش از این، در زمینه فهرست‌نگاری اسناد کارهایی صورت گرفته که شرح آن را در مقدمه نویسنده، ملاحظه خواهید کرد، اما این تلاش می‌بایست دنبال شده و با سرعت بیشتری دنبال شود. 
 
کتاب حاضر که به کوشش سرکار خانم تقوایی آماده شده، گامی است در ادامه فعالیت‌های گذشته که با همت و دقت و پیگیری ایشان به انجام رسیده است. مقدمه مفصل ایشان، گویای اهمیت این اسناد و روشی است که در ادامه کارهای پیشین، در زمینه فهرست‌نگاری اسناد موجود در کتابخانه مرکزی صورت گرفته است. 
 
در اینجا و پس از گذشت یازده ماه از مسئولیت مدیریت کتابخانه مرکزی، باید عرض کنم، مع‌الاسف، و به عکس شرایطی که در دوره ریاست کتابخانه مجلس طی سال‌های 87 تا 91 داشتم، در کتابخانه مرکزی، از امکانات لازم برای برداشتن قدم‌هایی در آن حد و اندازه که هیچ، حتی عُشر آن را ندارم. این مشکل، هم به لحاظ مالی و هم از جهت اختیارات است، مشکلی که بخش عمده آن به سیستم اداری دانشگاه و پیچیدگی آن باز می‌گردد. متأسفانه به نظر می‌رسد، با وضعیت موجود، هیچ نشانی از تغییر و طبعاً پیشرفت دیده نمی‌شود. با این حال، تولید این مجلد از فهرست اسناد کتابخانه مرکزی را به فال نیک گرفته، امیدوارم به همت کارمندان فعال کتابخانه، بتوان گام‌های بعدی را برداشت. یکی از این گامها، تأسیس بخش اسناد دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی بود که چند ماه قبل افتتاح شد و امیدواریم با حمایت مسئولان بتوانیم بر غنای آن بیفزاییم.
 
در اینجا، از سرکار خانم تقوایی که طی این ماه‌ها بی‌وقفه کار کرد، و نیز مدیریت بخش اسناد کتابخانه مرکزی سرکار خانم اصیلی که خود در حال تهیه مجلدی دیگر از فهرست اسناد کتابخانه هستند، سپاسگزاری کرده و آرزوی توفیق بیشتر برای این پژوهشگران را دارم."