نشست صمیمانه دکتر رسول جعفریان و استادان گروه تاریخ با دانشجویان

استادان گروه تاریخ، دکتر رسول جعفریان "رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد"، دکتر منصور صفت گل و دکتر حضرتی "سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی" در تاریخ  دوشنبه 13 آذر ماه 96 در تالار عباس اقبال نشستی صمیمانه با دانشجویان تاریخ گرایش خلیج فارس و گرایش اسناد برگزار نمودند.

در این نشست که حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید دانشجویان مطالبات خود را مطرح نمودند.