نشست و نمایشگاه کاغذهای دست ساز ژاپن برگزار شد.

نمایشگاه و نشست کاغذهای دست ساز ژاپن با سخنرانی استاد یوشیفوسا سه کی، در تاریخ شنبه اول دیماه 1397  از ساعت 14 الی 17 در تالار ایرج افشار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست سوم از سلسله نشست های پژوهشی یادبود ایرج افشار،  با عنوان :"آشنایی اجمالی با انواع کاغذ های دست ساز ژاپنی و طریق ساخت آنها " توسط نسخه شناس ژاپنی،  یوشیفوسا سه کی در تاریخ اول دیماه 97 در تالار ایرج افشار کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد. 
 
در این نشست که با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و دفتر پژوهش های نسخه شناسی برگزار گردید، آقای پروفسور  یوشیفوسا سه کی، ایرانشناس و نسخه شناس برجسته ژاپن به بیان تاریخچه،  انواع  و طریقه ساخت کاغذهای ژاپنی با استفاده از تصاویر و منابع پرداخت و توضبحات فنی ارایه کرد و سپس با حضور در نمایشگاه کاغذ های دست ساز ژاپنی که در جنب تالار برگزار شده بود به شرح و توصیف  ویژگی های نسخه شناسی  این کاغذها برای اساتید و دانشجویان علاقمند پرداخت  و مورد استقبال فراوان قرار گرفت.

 

نادر مطلبی کاشانی،  مدیر دفتر پژوهش های نسخه شناسی در معرفی سه کی عنوان داشت،  او متخصص نسخه شناسی و فنون کتاب آرایی ایرانی و مدرس ایران شناسی دانشگاه توکایی توکیو است که به مدت یک سال  جهت انجام  تحقیقات نسخه شناسی در ایران حضور خواهد داشت و نشست آتی ایشان در باره شناخت مرقعات است.
 
 جهت دیدن عکسهای مراسم اینجا کلیک کنید.