نمایشگاه و فروش ویژه محصولات دیجیتال نور در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران، به مناسبت هفته پژوهش از تاریخ 26 تا 29 آذرماه 96، از ساعت 8 الی 16 ،نمایشگاه و فروش ویژه محصولات دیجیتال نور را برگزار می کند: