نمایشگاه پایان نامه های قدیمی دانشگاه تهران آغاز شد

نمایشگاه پایان نامه های قدیمی دانشگاه تهران از 20 فروردین تا 18 اردیبهشت 1397 در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران دایر خواهد بود. در این نمایشگاه تعدادی از پایان نامه های قدیمی مربوط به سال 1313 تا 1345 از دانشسرای عالی و دانشگاه تهران در حوزه های مختلف علوم از جمله پزشکی، علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی، دامپزشکی و سایر رشته ها در معرض دید قرار گرفته است. از جمله  مشاهیری که پایان نامه ایشان به نمایش درآمده است می توان به مرحوم منوچهر ستوده، سیمین دانشور، محمدتقی دانش پژوه، سید صادق گوهرین، روح الله خالقی و... اشاره کرد.