نمایشگاه کتب دانشگاهی دانشگاه تهران

نمایشگاه کتب دانشگاهی دانشگاه تهران  از تاریخ 1397/07/14 لغایت 1397/07/25 در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران تمامی کتب منتشره خود را در این نمایشگاه عرضه خواهد کرد.

بدین وسیله از تمامی استادان گرامی، دانشجویان معزز و کارشناسان و کارمندان محترم دانشگاه برای بازدید از غرفه مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران دعوت به‌عمل می‌آید. 

مکان: پردیس مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، طبقه اول

زمان: 14 تا 25 مهر 1397 از ساعت 8 تا 17