همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد با مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور

طی جلسه مورخه 1397/01/27 ، در خصوص همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور درباره برنامه مشابهت یاب «سمیم نور» مذاکراتی بین آقای دکتر جعفریان ریاست کتابخانه مرکزی با نمایندگان مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور صورت گرفت.
این برنامه که در زمینه همانند جویی فعالیت دارد، هم اکنون در اختیار دانشگاه تهران و سایر مراکز علمی قرار دارد و پژوهشگران می توانند برای تعیین اصالت متن مقالات و پایان نامه ها  از آن استفاده کنند. مدیریت کتابخانه امیدوار است در همکاری با مرکز نور و همین طور ایرانداک، قدمی در راستای ایجاد انضباط علمی در نگارش پایان نامه ها و مقالات تولید شده در دانشگاه تهران بردارد. در این زمینه مذاکرات ادامه دارد و کتابخانه آمادگی کلی خود را در چارچوب یک قرارداد که مورد توافق معاونت پژوهشی دانشگاه هم قرار گیرد، اعلام کرده است.