همکار کتابخانه مرکزی خانم فرشیده کونانی به عنوان کتابدار برگزیده نسخ خطی و اسناد انتخاب شد.

شانزدهمین دوره همایش حامیان نسخ خطی (جایزه سید عبدالله انوار) شنبه ۲۷ بهمن با حضور منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و همچنین پیشکسوتان عرصه نسخه‌شناسی، در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد

 در این مراسم از خانم فرشیده کونانی همکار کتابخانه مرکزی در بخش نسخه های خطی به عنوان "کتابدار برگزیده نسخ خطی و اسناد" در شانزدهمین دوره همایش حامیان نسخ خطی تقدیر شد.