هیات رئیسه دانشگاه از نمایشگاه کتاب و کتابخانه مرکزی بازدید کردند

هیات رئیس دانشگاه از نمایشگاه کتاب و کتابخانه مرکزی در تاریخ 27 بهمن ماه 1397 بازدید کردند.

برای مشاهده عکسهای بیشتر اینجا کلیک نمایید.