پروفسور سیف الدین نجم آبادی، مجموعه با ارزش خود را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا نمود

یک تشکر و یک درخواست، 
در حاشیه اهدای یک مجموعه با ارزش به کتابخانه مرکزی
دوست عزیزم جناب سید علی موجانی نوشتند که مرحوم پروفسور سیف الدین نجم آبادی، وصیت کرده اند تا کتابهایشان شامل 13 کارتن، به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهداء گردد. ایشان یعنی جناب موجانی، زحمت ارسال آنها را کشیده، و ان شاءالله پس از وصول، توسط ریاست محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهداء خواهد شد. ما به نوبه خود، هم برای آن مرحوم طلب مغفرت می کنیم، و هم خدمت دوست عزیز جناب موجانی دست مریزاد می گوییم.
مهم تر این که آروز داریم دیگر هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور، مخصوصا کسانی که در دانشگاه تهران درس خوانده و به آن مدیون هستند، کتابخانه ها و مجموعه هایشان را به کتابخانه مرکزی اهداء کنند. قول می دهیم، از این مجموعه ها مراقبت کرده و آنها را در اختیار استادان و دانشجویان و پژوهشگرانی که روزانه در این دانشگاه حضور دارند قرار دهیم.
طبعا کتابخانه مرکزی، نیازمند کمک و توجه ویژه کسانی است که در امر فرهنگ گشاده دست بوده و می توانند برای توسعه این مجموعه کمک کنند.