چهاردهمین نمایشگاه کتب کاربردی

 

چهاردهمین نمایشگاه کتب کاربردی در کتابخانه مرکزی  و مرکز اسناد دانشگاه تهران در تاریخ 28آذر لغایت 1 دیماه در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار می گردد.

 

 برای دریافت پوستر نمایشگاه اینجا کلیک نمایید.