نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه هم اندیشی مدیران گروههای علم اطلاعات و دانش شناسی

چهارمین جلسه هم اندیشی مدیران گروههای علم اطلاعات و دانش شناسی


چهارمین جلسه هم اندیشی مدیران گروههای علم اطلاعات و دانش شناسی

1392

چهارمین جلسه هم اندیشی مدیران گروههای علم اطلاعات و دانش شناسی در روز سه شنبه 12 آذر 1392 از ساعت 13:30 برگزار شد. این جلسه با حضور اعضای کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت علوم و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با موضوع ارزیابی گروههای آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران تشکیل شد.

در این جلسه، دکتر جعفر مهراد، دکتر رضایی شریف آبادی به ارائه سخنانی در مورد برنامه های درسی گروههای آموزشی و ارزیابی این گروهها پرداختند. همچنین پس از اظهار نظر مدیران گروهها در مورد ارزیابی، فرامرز مسعوی، مسئول کمیته ارزیابی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی در مورد دستنامه ارزیابی گروههای آموزشی و نحوه مشارکت گروهها در ارائه اطلاعات و نیز پیشنهاداتشان برای طرح مباحثی را مطرح کرد. در نهایت مصوبات این جلسه اعلام شد و فرم ارزیابی گروههای آموزشی در اختیار مدیران گروهها قرار داده شد.

این جلسه در ساعت 16:30 به کار خود پایان داد.