چهار هزار مجلد کتاب توسط حجت الاسلام رضازاده خویی به کتابخانه مرکزی اهدا شد

چهار هزار مجلد کتاب توسط حجت الاسلام و المسلمین رضازاده خویی به کتابخانه مرکزی دانشگاه اهداء گردید.

این مجموعه ارزشمند به کتابخانه منتقل شده و به تدریج، پس از آماده سازی، در اختیار دوستداران قرار خواهد گرفت.