چگونه به پایان نامه دلخواهمان در دانشگاه تهران برسیم؟

تمامی عزیزان، اعم از این که از وابستگان به خانواده دانشگاه تهران باشند یا خیر، می توانند از طریق آدرس اینترنتی utdlib.ut.ac.ir (سامانه آریان) سرچ کرده و با پرداخته هزینه از طریق درگاه تعریف شده، پایان نامه مورد نظر خود را دریافت کنند.
 
و اما افرادی که از طریق لاگین وارد شده و در واقع، از دانشجویان دانشگاه تهران، یا اساتید و یا کارمندان هستند، درخواست خود را به ایمیل clibthesis@gmail.com ارسال کنند تا در سریع ترین زمان، فایل مورد نظر در سامانه آذرسا https://lib1.ut.ac.ir:8443 بارگذاری شده و آنان از آنجا متن را بدون پرداخت هزینه مطالعه کنند.