کارگاه آموزشی دوشنبه 97/04/25

با توجه به افزوده شدن برخی امکانات جدید در پایگاه WOS  کارگاه آموزشی دوشنبه 25 تیرماه 97/04/25 آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی web Of science است.این پایگاه شامل مجموعه های بسیار ارزشمند و غنی از مقالات معتبر علمی  است.                                                                                   
کارگاه از ساعت  10 الی 12 در کتابخانه مرکزی، طبقه اول  کارگاه شماره 3  برگزار می گردد . 
 
جهت ثبت نام  مشخصات خود را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده , اعلام حضور فرمایید .
 
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید:
library.ut.ac.ir/questionnaire