کارگاه آموزشی شنبه 1397/05/20

با توجه به اهمیت پایگاه های استنادی فرایند پژوهش و دسترسی دانشگاه تهران به مجموعه ارزشمند پایگاه های استنادی wos و scopuse کارگاه آموزشی شنبه 20 مردادماه 97/05/20 آشنایی  با  پایگاه های اطلاعاتی scopus  است. این پایگاه شامل مجموعه های بسیار ارزشمند و غنی از مقالات  معتبر علمی  است.
کارگاه از ساعت 13 الی  15 در کتابخانه مرکزی، طبقه اول راهرو شرقی، کارگاه شماره 3  برگزار می گردد . 
 
جهت ثبت نام  مشخصات خود را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده, اعلام حضور فرمایید .                                                                                                     
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید:
library.ut.ac.ir/questionnaire