کارگاه آموزشی هفتگی، دوشنبه 96/10/04

به اطلاع می رساند موضوع جلسه کارگاه آموزشی هفتگی، دوشنبه 96/10/04  " آشنایی با پایگاه ISI " می باشد. این کارگاه از ساعت 14:30 الی16در محل کتابخانه مرکزی، کارگاه کامپیوتر شماره سه، برگزار می گردد .                                       
جهت ثبت نام  مشخصات خود را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده و حضور خود را اعلام نمایید.                                                                                                     
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید: