کارگاه آموزشی هفتگی ،چهارشنبه 96/10/20

به اطلاع می رساند موضوع جلسه کارگاه آموزشی هفتگی ،چهارشنبه 96/10/20 " با توجه به برقراری دسترسی به سیویلیکا، "آشنایی با امکانات پایگاه سیویلیکا" می باشد. این کارگاه از ساعت 14:30 الی 16 در محل  کتابخانه مرکزی برگزار می گردد .                                       
جهت ثبت نام  مشخصات خود را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده و حضور خود را اعلام نمایید.                                                                                                         
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید:
library.ut.ac.ir/questionnaire