کارگاه آموزشی هفتگی دوشنبه 96/09/13

به اطلاع می رساند موضوع جلسه کارگاه آموزشی هفتگی،دوشنبه 96/09/13  " آشنایی با پایان نامه های تمام متن و کتابهای الکترونیکی Proquest " می باشد. این کارگاه از ساعت 14 الی 16 در محل کتابخانه مرکزی، کارگاه کامپیوتر شماره سه، برگزار می گردد .                                       
جهت ثبت نام  مشخصات خود را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده و حضور خود را اعلام نمایید.                                                                                                      
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید: