کارگاه آموزشی هفتگی سه شنبه 96/07/18

به اطلاع می رساند موضوع جلسه کارگاه آموزشی هفتگی ،سه شنبه 96/07/18 آشنایی با کتابهای الکترونیکی می باشد. 
این کارگاه از ساعت  13 الی 14 در محل کارگاه شماره 3 واقع در طبقه اول کتابخانه -جنب تالار دانش پژوه- برگزار می گردد .                                       
جهت ثبت نام  مشخصات خود را به cenlib@ut.ac.ir ایمیل نموده و ضمن اعلام حضور، کارگاه مورد نظر خود را جهت برگزاری اعلام نمایید.
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید:
library.ut.ac.ir/questionnaire