کارگاه آموزشی چهارشنبه 1397/07/11

 کارگاه آموزشی چهارشنبه 11 مهرماه 97/07/11  آشنایی با پایگاه Nature است. این پایگاه مجموعه ای از برترین مجلات را در حوزه علوم پایه ارایه می کند.
کارگاه از ساعت 13:30 الی 15در کتابخانه مرکزی، طبقه اول راهرو شرقی، کارگاه شماره 3 برگزار می گردد .                                                                                                                                                                                                  
جهت ثبت نام مشخصات خود را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده, اعلام حضور فرمایید .                                                                                                     
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید: