کارگاه آموزشی چهارشنبه 1397/08/09

کارگاه آموزشی چهارشنبه 9 آبان 97/08/09  آشنایی با پایگاه اطلاعاتی  scopus  و کاربرد آن در نگارش مقالات علمی است. این پایگاه  مجموعه ای غنی  از مجلات  علمی از بیش از 5500 ناشر معتبر علمی است.
کارگاه از ساعت 13:30 الی 15 در کتابخانه مرکزی، زیرزمین  کتابخانه- سالن شورا برگزار می گردد .
 
لطفاً متقاضیان آمادگی خود را جهت شرکت در گارگاه به پست الکترونیکی dss@ut.ac.ir اعلام کنند.