کارگاه آموزشی یکشنبه 97/03/20

                                                                          
کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتی یکشنبه 20 خرداد 97/03/20 آشنایی با پایگاه ScienceDirect و اصول چاپ مقاله در مجلات آن است. این پایگاه پر استفاده ترین مجموعه علمی در میان کاربران دانشگاه تهران است که مجلات و کتاب های آن در دسترس کاربران دانشگاه تهران است.
کارگاه از ساعت 13:30 الی 15 در کتابخانه مرکزی، کارگاه شماره 3 واقع در طبقه اول جنب سالن مطالعه آقایان برگزار می گردد . 
جهت ثبت نام  مشخصات خود را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده , اعلام حضور فرمایید .
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید:
library.ut.ac.ir/questionnaire