کارگاه آموزشیJstore سه شنبه 97/01/28

کارگاه آموزشی سه شنبه 97/01/28 آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Jstore شامل مجموعه کتاب های الکترونیکی تمام متن و مقالات علمی است. این پایگاه منابع بسیار خوب و ارزشمندی را در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی، مدیریت و فناوری اطلاعات در خود جای داده است.
این کارگاه  از ساعت 14 الی 15:30 در طبقه اول کتابخانه مرکزی، کارگاه شماره 3 برگزار می گردد .                                       
جهت ثبت نام  مشخصات خود را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده , اعلام حضور فرمایید.
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید:
library.ut.ac.ir/questionnaire