کارگاه های آموزشی هفته آخر اسفندماه 94

در ارتباط با برگزاری کارگاه های منابع علمی روزهای دوشنبه و سه شنبه

1394/12/17

 

 به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی روز سه شنبه 94/12/18 و همچنین کارگاه های آموزشی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آخر اسفند ماه برگزار نخواهد گردید.