کتاب «ساختمان مشروطه» به کتابخانه مرکزی اهدا شد.

کتاب «ساختمان مشروطه» (روایت مرمت و بازسازی عمارت مجلس شورای ملی) نوشته مهرداد بهمنی و سارا کریمی به کتابخانه مرکزی اهدا شد.
 
کتاب «ساختمان مشروطه» با بیانی مستند، از زوایای گوناگون بازسازی این ساختمان تاریخی را پس از آتش‌سوزی ویرانگر سال 1373 روایت می‌کند، بخش تاریخی کتاب مطالعه مفصلی از تاریخ عمارت به دست می‌دهد و می‌کوشد تا پیشینه و مراحل تکوین بنا را تا زمان مرمت در اختیار مخاطب قرار دهد.
 
شخصیت اصلی این کتاب عمارت مجلس شورای ملی است که در سکوت، روایت‌های گوناگون را حمل می‌کند. (عمارت بهارستان، ساختمان مشروطه (موزه مجلس) و یا مجلس شورای ملی در واقع کاخ میرزا حسین خان سپهسالار بوده که در ۱۲۹۵ه.ق توسط مهندس بنام ایرانی میرزا مهدی خان شقاقی ملقب به ممتحن الدوله به دستور شخص سپهسالار طراحی و ساخته شد. از زمان پیروزی انقلاب مشروطه، کاخ بهارستان برای مجلس در نظر گرفته شد. از این ساختمان برای برگزاری نشست‌های مجلس شورای ملی استفاده می‌شد. این عمارت در طول عمر خود یک‌بار به توپ بسته شد و سه بار نیز طعمه حریق شد.