کتاب "روایتی از زندگی و زمانه ی آیت الله سید محمد حسینی بهشتی" به کتابخانه مرکزی اهدا شد

کتاب "روایتی از زندگی و زمانه ی آیت الله سید محمد حسینی بهشتی" به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران اهدا شد. این کتاب که به همت جعفر شیرعلی نیا و جمعی از همکاران او گردآوری شده است را انتشارات سایان منتشر کرده است.
 
در متن پشت جلد کتاب آمده است:
« بسیاری از آنچه می خوانید و می بینید برای اولین بار منتشر می شود؛ از اسناد و تصاویر بسیاری از زندگی و زمانه دکتر بهشتی گرفته تا بخش های مهمی از مذاکرات شورای انقلاب در سال های حساس پس از پیروزی انقلاب.
نکته دیگری که شما را شگفت زده خواهد کرد پنهان ماندن دیدگاهها و فعالیت های تأثیرگذار آیت الله بهشتی است که پس از گذشت چهاردهه  از پیروزی انقلاب اسلامی عجیب می نماید. »