کتب اهدایی دکتر علی لاریجانی به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

این روزها، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (گروه فلسفه)، تعداد 774 مجلد کتاب که بیشتر آنها در حوزه ایرانشناسی و فرهنگ عمومی بود، به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهداء کردند.
این کتابها، در تالار ایرانشناسی کتابخانه مرکزی نگهداری شده و در اختیار مراجعین محترم قرار دارد.
از ایشان به خاطر توجهشان به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، آن هم در روزگاری که این کتابخانه از نظر تأمین منابع علمی در مضیقه قرار دارد، سپاسگزاریم.