گزارش خرید کتاب توسط کتابخانه مرکزی در فرصت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 بخش فراهم آوری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران با همکاری چندین نفر از همکاران اهل فن در فرصت ده روزه نمایشگاه کتاب تهران در مجموع بیش از 1500 عنوان کتاب را برای کامل تر کردن مجموعه کتابخانه خریداری کرد. 1150 عنوان کتاب به زبان فارسی، 77 عنوان لاتین، 139عنوان عربی،  65عنوان ترکی، 56 عنوان کردی و 14عنوان کتاب عبری در موضوعات و حوزه های مختلف علوم به ارزش بیش از 810 میلیون ریال تهیه شده است.
لازم به یادآوری است که متأسفانه در سال های اخیر به دلیل فقدان بودجه، کتابخانه مرکزی نتوانسته بود از فرصت نمایشگاه استفاده کند و خرید گسترده ای داشته باشد. همچنین امسال نیز به دلیل محدودیت بودجه خرید کتابهای ناشران خارجی به صورت محدود و بر اساس اعلام نیاز چند تن از اساتید هیأت علمی دانشگاه صورت پذیرفته است. امید که در آینده با حمایت مسئولین و همدلی شما همراهان بتوانیم قدم های بلندتری برای توسعه منابع کتابخانه برداریم.
 
روابط عمومی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران