گزارش نشست بررسی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

در این نشست که با حضور اساتید دانشگاهی و قوه قضائیه تشکیل شد، این پرسش طرح شد که  پس از تصویب این قانون آمار سرقت علمی چقدر کاهش داشته است؟و آیا اجرای این قانون در ایرانداک توانسته کمکی در کاهش سرقت های علمی داشته باشد و اگر نبوده علت آن چه بوده است؟ که در پاسخ یکی از علت های نا کارا بودن این قانون عدم همکاری دانشگاه های بزرگ در این طرح عنوان شد . پس از تصویب این قانون 30 درصد به تعداد پایان نامه های ارسالی به ایرانداک اضافه شده است.
 
موضوع بعدی بحث عرضه و تقاضا بوده و نیز  ابهاماتی که در خصوص زیر ساخت های اجرایی  قانون بوده و لازم است در آیین نامه اجرایی حل شود. همچنین عنوان شده است که دانشگاه آزاد هم باید جزء مشمولین باشد.و نیز تاکید شده است اگر علم ارزش پیدا کند خود به خود این موارد از بین خواهد رفت.
 
لازم به ذکر است مطرح شد که قانون حمایت از متفکران و هنرمندان که سال 48 تصویب شد بسیار قانون جامعی بوده است و برقراری این قانون یک سیاست از بالا به پایین را نیاز دارد.
 
"کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران حمایت خود را از قانون ذکر شده اعلام نموده و آماده هرگونه همکاری در راستای آیین نامه اجرایی خواهد بود".