گواهینامه آموزشی کارگاه آنلاین محصولات clarivate برای شرکت کنندگان صادر شد.

با سلام.  به اطلاع می رساند گواهینامه آموزشی کارگاه آنلاین محصولات clarivate : شامل JCR , Wos  که در تاریخ 2 مردادماه 1397 در کتابخانه مرکزی برگزار شده، صادر گردیده است. شرکت کنندگان برای دریافت گواهینامه خود به دبیرخانه کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند.