یکصد و دهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران برگزار شد.

یکصد و دهمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران، با حضور ریاست کتابخانه مرکزی، جناب آقای دکتر جعفریان، در تاریخ 14 بهمن 1398 در سالن شورای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار شد.

برای مشاهده عکسهای مراسم اینجا کلیک کنید.